Kuka minä olen?

Olen koulutukseltani dosentti, psykologian tohtori, kouluttajapsykoterapeutti ja neuropsykologian erikoispsykologi (VET). Lisäksi minulla on täydennyskoulutuksena hypnoterapiakoulutus.

Minulla on pitkä psykologin työkokemus julkiselta puolelta, kolmannelta sektorilta ja yrittäjänä toimimisesta. Tällä hetkellä työskentelen Helsingin yliopistossa yliopistonlehtorina ja pidän vastaanottoa, annan työnohjausta ja koulutan.

Tutkimustyöni on keskittynyt ADHD:hen ja hypnoosiin. Julkaisuluetteloni löytyy täältä.

Panel 1

Vastaanotto

Mahdollisuutta lyhytterapiaan (noin 5-20 kertaa, esim. hypnoterapia, HUS-lyhytpsykoterapia) voi tiedustella. Kelan kuntoutuspsykoterapiaan ei vapaita paikkoja ole ainakaan ennen vuoden 2022 syksyä (näitä aikoja voi tiedustella aikaisintaan huhtikuussa 2022). Vain päiväaikoja.  

Psykoterapia

Minulla on psykoterapeutin koulutus kognitiivisesta psykoterapiasta mutta työotteeni on integratiivinen ja asiakaslähtöinen. Teoreettinen tausta on kognitiivisesta psykoterapiasta mutta käytetyt menetelmät riippuvat asiakkaan ongelmista ja siitä mikä on hänelle sopivaa ja hyödyllistä. Psykoterapiaan voidaan sopimuksen mukaan integroida esimerkiksi hypnoterapeuttista työskentelyä. Minulla on psykoterapiaan Kela-pätevyys. Tyypillisiä terapiaan hakeutumisen syitä ovat ahdistuneisuus, pelot, itsetunto-ongelmat, traumat sekä masennus.

Lyhytpsykoterapia 125 euroa / 45 minuuttia
Kelan kuntoutuspsykoterapia kertaviikkoisena vakioajalla 105 euroa / 45 minuuttia. Lisäksi tulee laskuttajan laskutuslisät https://www.shortum.fi/yrityksen-tiedot/

Neuropsykologinen kuntoutus ja tutkimus

Neuropsykologisessa kuntoutuksessa on orientaationi neuropsykoterapeuttinen. Tämä tarkoittaa sitä että asiakkaan tilanteesta riippuen kuntoutus voi olla hyvinkin paljon psykoterapiasuuntautunutta mutta tarpeen mukaan käytän myös kognitiivisia harjoitteita. Asiakkaani tulevat yleensä joko maksusitoumuksella tai Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kautta. Otan vastaan kaikenlaisia neuropsykologisia asiakkaita, mutta olen erityisen perehtynyt neuropsykiatrisiin häiriöihin.

Neuropsykologisen kuntoutuksen hinta sopimuksen mukaan.
Neuropsykologisia tutkimuksia en tällä hetkellä aikataulusyistä johtuen pysty tekemään.

Hypnoosi ja hypnoterapia

Hypnoosia voidaan käyttää osana psykologista tai psykoterapeuttista hoitoa. Lyhytinterventiossa (3-8 kertaa) keskitytään usein yksittäiseen asiaan, esimerkiksi esiintymisjännitykseen tai kapea-alaiseen fobiaan. Hypnoterapiaksi voidaan kutsua pidempää psykoterapeuttista hoitoa, jossa hypnoosi on yhtenä välineenä mukana. Hypnoosista löydät lisää tietoa Tieteellinen Hypnoosi ry:n sivuilta www.tieteellinenhypnoosi.fi

Lyhytterapiavastaanoton hinta on 125 euroa / 45 minuuttia.

Panel 2

Koulutus ja työnohjaus

Koulutus

Työssäni yliopistolla toimin yliopistonlehtorina neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksessa. Toimin pääkouluttajana Helsingin yliopiston järjestämässä ”Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma sisältäen hypnoterapiaa” -koulutuksessa. Lisäksi olen kouluttanut paljon ADHD:hen ja hypnoosiin liittyen.

Koulutusten hinnat sopimuksen mukaan

Työnohjaus

Annan työnohjausta kognitiivisen psykoterapian, neuropsykologian ja hypnoosin alueilta. Työnohjaus voidaan toteuttaa vastaanotollani tai tietoturvallisella etäyhteydellä.

Työnohjauksen hinta sopimuksen mukaan.

Kirjat

Olen yhdessä Anita Salakarin kanssa kirjoittanut Tammen julkaiseman kirjan ADHD-aikuisen selviytymisopas. Kirjasta on syksyllä 2018 tullut uudistettu painos ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0. Kirjaa voi ostaa kirjakaupoista.

Olen myös kirjoittanut osia Duodecimin julkaisemiin kirjoihin Psykoterapiat, Kliininen neuropsykiatria ja Kliininen neuropsykologia sekä ADHD-liiton julkaisemiin oppaisiin.

Panel 4 Placeholder