Vastaanotto

Mahdollisuutta lyhytterapiaan (noin 3-20 kertaa, esim. hypnoterapia, HUS-terapia) voi tiedustella marraskuusta alkaen. Ajat ovat päivisin. Kelan kuntoutuspsykoterapiaan ei vapaita paikkoja ole ainakaan syksyn 2020 – talven 2021 aikana.

Psykoterapia

Minulla on psykoterapeutin koulutus kognitiivisesta psykoterapiasta mutta työotteeni on integratiivinen ja asiakaslähtöinen. Teoreettinen tausta on kognitiivisesta psykoterapiasta mutta käytetyt menetelmät riippuvat asiakkaan ongelmista ja siitä mikä on hänelle sopivaa ja hyödyllistä. Psykoterapiaan voidaan sopimuksen mukaan integroida esimerkiksi hypnoterapeuttista työskentelyä. Minulla on psykoterapiaan Kela-pätevyys. Tyypillisiä terapiaan hakeutumisen syitä ovat ahdistuneisuus, pelot, itsetunto-ongelmat, traumat sekä masennus.

Lyhytpsykoterapia 110 euroa / 45 minuuttia
Kelan kuntoutuspsykoterapia kertaviikkoisena vakioajalla 100 euroa / 45 minuuttia. Lisäksi tulee laskuttajan laskutuslisät https://www.shortum.fi/yrityksen-tiedot/

Neuropsykologinen kuntoutus ja tutkimus

Neuropsykologisessa kuntoutuksessa on orientaationi neuropsykoterapeuttinen. Tämä tarkoittaa sitä että asiakkaan tilanteesta riippuen kuntoutus voi olla hyvinkin paljon psykoterapiasuuntautunutta mutta tarpeen mukaan käytän myös kognitiivisia harjoitteita. Asiakkaani tulevat yleensä joko maksusitoumuksella tai Kelan harkinnanvaraisen tai vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta. Otan vastaan kaikenlaisia neuropsykologisia asiakkaita, mutta olen erityisen perehtynyt neuropsykiatrisiin häiriöihin.

Neuropsykologisen kuntoutuksen hinta sopimuksen mukaan
Neuropsykologisia tutkimuksia en tällä hetkellä aikataulusyistä johtuen pysty tekemään

Hypnoosi ja hypnoterapia

Hypnoosia voidaan käyttää osana psykologista tai psykoterapeuttista hoitoa. Lyhytinterventiossa (3-8 kertaa) keskitytään usein yksittäiseen asiaan, esimerkiksi esiintymisjännitykseen tai kapea-alaiseen fobiaan. Hypnoterapiaksi voidaan kutsua pidempää psykoterapeuttista hoitoa, jossa hypnoosi on yhtenä välineenä mukana. Hypnoosista löydät lisää tietoa Tieteellinen Hypnoosi ry:n sivuilta www.tieteellinenhypnoosi.fi

Lyhytterapia vastaanoton hinta on 110 euroa / 45 minuuttia ja 125 euroa / 60 min